Activities in Studio

Takk til alle som yter bidrag og gjør Atelier Austmarka mulig. Uten støttespillere ville ikke vi eksistert.

støtter av storfe for fred

2018 og 2019 Prosjektet “Storfe for Fred” hadde ikke latt seg gjennomføre uten produktstøtte fra Nordisk Massiv tre på Kongsvinger. Bla igjennom poster her og se hvor mye gøy dette har skapt.

2018 Støtte til gjennomføring av Skogfinsk prosjekt.

2018 Økonomisk prosjektstøtte

2019 igjen fikk vi støtte fra Fylket og det er motiverende, prosjekter vi så gjennomfører justeres i forhold til den støtten vi får. Vi begynner nå å trekke en del erfaringer med søknader, bevilgninger og gjennomføringer. Et krevende stykke logikk..

2017 takker vi for å få anerkjennelse av vårt prosjekt “Storfe for fred” / “Cattle for Peace”. Vi fikk noen få noen få kroner. Vi er stolte over å ha dem som støttespillere.  Fylket valgte å gi litt til mange med argument i at de uansett har for lite midler til å støtte alle de gode kulturinnslag som det søkes om.

Det ble et vanskelig år når tilskuddet krever at vi leverer i henhold til søknad og utbetaler i etterkant.  Vi fikk under 20% av hva det budsjettmessig er søkt for. Dette er ikke uvanlig innen kultursektor. Vi er mange gode prosjekter som skal støttes fra samme pott. Det blir dog noe vondt og vanskelig i det. Noe verre enn total avvising, for her mottar man et beløp som samtidig sier at vårt budsjett, våre utregninger og vår tid ikke er verd noe – at vi får smuler om vi jobber gratis, eller leverer ned skalerte prosjekt. Og vi har gjort begge deler i år.

2016 mottok vi midler fra fylkeskommunen og kommunen for å kunne produsere en fremtidsrettet driftsplan slik at våre ressurser i fremtiden kan være mer målrettet.

I 2015 mottok vi midler for å realisere Kul Tur Ute, et kunstprosjekt i skogen knyttet opp mot friluftslivets år 2015.

2019 Frifond støttet oss med midler så vi fikk produsert flere kyr og videreført “Storfe for fred” enda et år. De prydet Engerdal denne sommeren med workshops for barn og overraskende tilstedeværelse. Se bilder her.

2018 Støtte til gjennomføring av Skogfinsk prosjekt.

Kongsvinger Kommune

Støttespillere gjennom mange år.

2018 Støtte til fra frie kulturmidler til det interkommunale kunstprosjektet “Storfe for fred”.

2017 Støtte knyttet til Skogfinsk kulturarv.

2016 Kommunen sammen med fylkeskommunen har bidradd med midler til utvikling av driftsplan.

2015 Vi fikk støtte fra frie kulturmidler til arbeid med Kult Tur Ute.

2014 Atelier Austmarka fikk økonomisk bidrag fra næringsfondet til anskaffelse av optisk internettløsning som gir oss en konkurransedyktig ekstremt god 20/20 linje. Den har oppgraderingsmulighet ved arrangementer til 200/200 så Atelier Austmarka er rustet for LAN eller internettkonferanser mm.

departemental støttespiller for Atelier Austmarka

I 2017 og 2018 mottok vi støtte for fremme skogfinsk kulturarv i nåtid. Resultat av prosjektets ble avduket ved påsketider 2018.

2017 Austmarka Sanitetsforeningen økonomisk støtte. Vi takker hjertelig for annerkjennelse av vår eksistens i bygda.

2016 mottok vi gavemidler fra Sparebanken Hedmark. Det muliggjør anskaffelse av verktøy og materiell for gjennomføring av akvarell kurs.

2019 Fabel Sarepta AS ønsker å støtte oss, men har nå endret måten de vil bidra på. Når vi søker midler så støtter de oss i budsjett med resurser opp mot 40%, men disse frigis inn i prosjekt kun når foreningen kan vise at prosjektet blir finansiert og det budsjetterte beløp justeres opp mot andre bevilgede beløp.  Vi takker, men dette er vrient.

2014 til 2018 Det er med takknemlighet vi mottar en årlig kreditnota. Foreningen drifter foreløpig med solid underskudd og er avhengig av denne rausheten. En pålitelig støttespiller så lenge det er mulig.

Scroll to Top