Nonprofit organization

We are a nonprofit organization run by volunteers.

Foreningen Atelier Austmarka
ble stiftet august 2014

Vi er en frivillig forening drevet på non-profit basis. Overskudd av innkomne midler skal tilfalle foreningens arbeid og styrke aktiviteter knyttet opp mot foreningens visjon.

I vedtektene er Foreningens formål definert slik:
«Skape aktivitet og engasjement rettet mot det lekende mennesket»

Foreningen baseres på en bruks-/leieavtale i Holmenveien 70, 2224 Austmarka. Atelier Austmarka er prioritert leietaker i Holmenveien 70. Bygget eies av Fabel Sarepta AS

Medlemskap i venneforeningen koster kr 150,- pr år. Større beløp, gaver og donasjoner, mottas med takk og gir automatisk ett års medlemskap.

Vår bankforbindelse er Odal Sparebank, konto nummer 1870.44.54992. IBAN- NO6218704454992
BIC- ODASNO21XXX (Odal Sparebank)

I november 2014 overtok foreningen arbeidet med nettstedet.

Foreningens eiendeler
Foreningen eier boksamlingen i Holmenveien 70, Austmarka. Vi ønsker oss et utvidet bibliotek fylt av kunstbøker og bøker om Norge på engelsk, tysk, italiensk og andre språk slik at våre internasjonale gjester kan la seg inspirere. Vi ønsker oss også tegneserier. Vi mottar relevante bokgaver med stor takknemlighet. Er det mulig, ønsker vi å bygge opp et rikt klassisk musikkbibliotek på CD.

Vi trenger en del teknisk utstyr. Ta gjerne kontakt om du eller din bedrift sitter på utstyr som skal skiftes ut.

Atelier Austmarka har Org nr 914 062 721
Adressen er Holmenveien 70, 2224 Austmarka, Norway

The society Atelier Austmarka was
founded in August 2014

We are a non-profit making association run by volunteers. Any profits will be reinvested in the association. The funds will assist activities related to the association’s objectives.

Our goals and aims are a commitment to stimulate the imagination and activities for the enhancement of the artist’s enjoyment and creativity.
Atelier Austmarka has a voluntary board of leaders for three main activities: The board is run on a voluntary basis. The Articles of Association do not allow the payment of directors’ fees

  • Friends of the Atelier Austmarka – Anyone who donates money or pays for a one year (or more) membership.
  • Atelier Austmarka Volunteers’ Group – A voluntary group focussing on raising support and funds and to help out as necessary.
  • Work Collective Atelier Austmarka – Visiting artists

An individual membership of the Friends of Atelier Austmarka costs £15 (ca 150 NOK), – per year.

If your company is interested in sponsoring this organisation, please contact post@atelier-austmarka.com.

Larger amounts, gifts and donations are always received with thanks and automatically provide a one-year membership.

Our bank is Odal Sparebank, account number 1870.44.54992. IBAN (International Bank Account Number) and BIC (Bank Identifier Code) will be posted here when they are available.

Association’s assets

The association owns the book collection at Holmveien 70, Austmarka. We would like to expand the library of art books and also books about Norway in English, German, Italian and other languages so that our international guests can be inspired. We would also like comics (graphic novels?). We would be happy to receive relevant donated books with appreciation. If possible we would also like to build up a rich and varied classical music library on CD.
Atelier Austmarka has Org No. 914 062 721
The address is Holmeveien 70, 2224 Austmarka, Norway.

Scroll to Top