Skogfinsk kulturarv

Permanent installasjon. En synliggjøring av Austmarkas levende skogfinske kulturarv.

Bilder i prosessen finner du her:

Presentasjon

Juli 2017 mottok Atelier Austmarka endelig et positivt svar på en av mange søknader. Da kunne vi videreføre et element fra “kul tur ute” prosjekt (2015). Deler av prosjektet er synliggjøring av Austmarkas mangfold og aktiviteter som øker bolyst og samhandling.

Prosjektet har fokus på skogfinsk historie og skogfinner som en nasjonal minoritet i Norge. Dette er et fremtredende tema i prosjektet. Vi vil lage en permanent installasjon bygget rundt Skogfinsk kulturarv i et språk av 2017 / 2018.

Det positive svaret fra Det kongelige kommunal og moderniseringsdepartement og deres bidrag medfører at vi igangsetter prosjektet uten å ha full finansiering av det. Denne nettsiden vil vokse med prosjektets fremferd og dokumentere aktiviteter og er en av våre digitale plattformer.

Prosjekt varighet

Fra juni 2017 til april 2018 – Så skal prosjektet rapporteres, og disse nettsider vil i løp av høsten 2018 syne aktivitetene. Her finne du aktivitets overikt og skrolle ned til prosjektet: Kul Tur Ute 2017 og 2018.

Prosjektets samarbeidspartnere i oppstartsfasen

Austmarka Utvikling og Austmarka histroielag om synliggjøring av bygda og bygdas historie og levende kultur. Kunstner og leder av workshop Anne Kristin Hagesæter. Veiledning i prosjektledelse og synliggjøring Kveldsskiftet  Tom Owe Mikalsen, prosjektets regnskapsfører.

Gitte (Astrid) Svensen, kunster, drifter og leder av Atelier Austmarka, Prosjektets ansvarsperson og koordinator.

Prosjekt finansiering

Vi synliggjør bidragsytere nedenfor og takker RK elektro og Norske Backer for bidrag til gjennomføring.

Produksjon av stålstativ

Elektrisk materiell og montering

Økonomisk støtte

Økonomisk støtte

Økonomisk støtte

Scroll to Top