15-08 Kronen

Dronning Sofias krone, en hyllest til naturen og en norgeskjær kvinne.

Sofia var dronning av Norge og Sverige fra 1872 til unionsoppløsningen i 1905. Hun reiste mye i Norge, og trivdes godt i Kongsvinger. I årene 1892 til 1904 oppholdt seg hele elleve somre på Skinnarbøl. Hun utforsket området pr. fot og sykkel, på hest og i vogn. Til tross for svak helse helt fra ungdommen,
var hun bevisst på at frisk luft og fysisk aktivitet gjorde henne godt.

Formen på KRONEN er inspirert av Dronning Sofias kroningskrone. Den ble laget på midten av 1700-tallet, og har siden vært Sveriges dronningkrone.
Dronning Sofia og kong Oscar ble kronet i 1872.

Den flettede KRONEN er en leken og sterkt forstørret versjon av dronningkronen. Materialet er Salix, bedre kjent som pil og selje. Ett materiale som finnes i Kongsvinger området.

Design og utførelse
Kurvmaker og flettekunstner
Ellen Mette Nielsen fra Flettverk.no, Kongsvinger

Scroll to Top