Riga

Reisen til Riga

Vi kommer ikke noen vei uten prototyper og det utarbeides muligheter for dette. Det er intensjonsavtaler i mange retninger i Norge. For å konkretisere og lande dette må protyper på plass før finansene for prosjektet er på plass. Alt avhenger litt av hverandre så nå er vi inne i en fase der Atelier Austmarka må ta direkte utlegg uten garanti for å få dette dekket inn.

Billig flybillett og gratis overnatting gir mulighet for reisen og Eva og Gitte foretar de nødvendige fabrikk besøk for å lage prototyper.

The journey to Riga

We are no longer in the project without prototypes. We make original drawings for this. There are intentional agreements in many directions in Norway. In order to concretize and make appointments, protests must be in place. This before the finance for the project is in place. Everything depends a little on each other so now we are in a phase where Atelier Austmarka must take direct expenses without guarantee to get this covered.

Cheap airfare and free accommodation provide the opportunity to travel to Riga. Eva and Gitte make the necessary factory visits to make prototypes.

Scroll to Top