18-05 Morodalsfestival

Nord Odal Mordalsfestivalen – musikkfestival med livsglede i høysete.

Morodalsfestivalen, en inkluderende festival Nord Odal kommune.

Med rette kan de være stolte av den. Vi er veldig glad for at vi fikk lov til å være med under deres 10 års jubileum 2018.

Besøk festivalens egne nettsider.

Fra Morodalfestivalens nettsider her vi plukket ut noe fra dere vedtektene:

§1. Morodalsfestivalen er en selvstendig, frivillig organisasjon som primært skal arrangere en årlig, inkluderende musikkfestival for folk med og uten utviklingshemming. Festivalen arrangeres i Nord-Odal kommune helga før St.Hans.

§2. Musikkfestivalen skal være et møtested med musikk, trivsel og livsglede. Vi har satt oss følgende mål:

  • Vi vil tilrettelegge festivalen for ulike funksjonshemminger og funksjonsnivå.
  • Vi vil vektlegge kvalitet i kulturformidling og aktiviteter.
  • Vi vil arbeide for omvendt integrering, slik at alle bygdefolk og tilreisende vil kunne få positive opplevelser.
  • Festivalen skal være inkluderende både på og foran scenen.
Scroll to Top