23 – 3 We’re here

Prosjektet til Ina Wiken-Cawley “vi er her/we’re here” søker å si noe om menneskets iboende trang til å skape og sette sitt merke på verden.  Gjennom slottet som imiterer et barns sammensnekrede trehytte inviterer Wiken-Cawley sitt publikum til å huske sin egen barnlige kraft og glede over å skape. “Vi er her” består av 1

23 – 3 We’re here Read More »

Scroll to Top