15-11 Kanin malt i stein

Prosjektet «kul Tur Ute» består av en god del kunst elementer som skal være med på å inspirere til aktivitet ute.

Prosjektet har mange falsetter og er en del av foreningen Atelier Austmarka sitt prosjekt for kunstnere i dette området av Finnskogen. En del av kunststykkene er blitt geocacher eller TB. Eller de er på annen måte lagt til aktivitet rundt Geocaching.

Alle elementene som er knyttet til Atelier Austmarka skal være skiltet på en lik og gjenkjennelig måte. Det skal ikke på skilte røpes hva som er en cache eller ikke. Der det finnes en TB koder så er den satt tydelige i håp om å vekke mugleres nyskjerrighet.

Denne kanin, en liten stein som er malt og nå står i le av en steinhelle. Vi håper den får lov til å stå urørt. Det er tanker om andre kunstneriske utrykk i en radius av 30 meter fra cachen. Når og om det skjer vil tiden vise. Prosjektet «Kul Tur Ute» er i hovedvekt definert som temporary art betyr da at kunstverket plutselig blir borte, det er da kun eksistere i ditt minne og vår logg.

Scroll to Top